การป้องกันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด เพราะฉะนั้นการป้องกันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงสามารถทำได้โดยรักษาสุขภาพร่างกายทั่วไปให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น

    • การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก สะอาด ถูกสุขอนามัย

    • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

    • นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ

    • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี มลพิษต่างๆ โดยตรง

    • เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

 

การป้องกันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

นอกจากนี้ หากพบว่าร่างกายมีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ เพราะหากได้รับการตรวจพบตั้งแต่ต้นจะทำให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพมากกว่า และยังมีโอกาสหายได้